Jmenný rejstřík

Title: Jmenný rejstřík
Author: Dorovský, Ivan
Source document: Dorovský, Ivan. Dramatické umění jižních Slovanů. Část 1, 1918-1941. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1995, pp. 174-192
Extent
174-192
Type
Index
Language
Czech
Rights access
open access
License: N/A