Peзюme

Title: Peзюme
Transliterated title
Rezjume
Source document: Ryčlová, Ivana. Bílý tanec : tragédie Valpuržina noc, aneb, Komturovy kroky Venedikta Jerofejeva v kontextu ruské dramatiky postmoderního období. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 2001, pp. [115]-129
Extent
[115]-129
Type
Summary
Language
Russian
Rights access
open access
License: N/A