Vývoj studovaného listinného materiálu; proměny jeho vnějších a vnitřních znaků a slohu se zvláštním zřetelem k vybraným formulářovým sbírkám

Title: Vývoj studovaného listinného materiálu; proměny jeho vnějších a vnitřních znaků a slohu se zvláštním zřetelem k vybraným formulářovým sbírkám
Source document: Martínková, Lenka. Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003, pp. 89-129
Extent
89-129
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license