Tituli Baltici

Source document: Vykypěl, Bohumil. Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích : etymologie jako pomocná věda historická. Vyd. 1. V Brně: Masarykova universita, 2004, pp. 181-210
Extent
181-210
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document