Zkratky jazyků

Source document: Vykypěl, Bohumil. Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích : etymologie jako pomocná věda historická. Vyd. 1. V Brně: Masarykova universita, 2004, pp. 211
Extent
211
Type
Index
Language
Czech
Rights access
open access
License: N/A
Document