Słowo wstępne

Title: Słowo wstępne
Source document: Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Pokłosie komparatysty : studia o polskiej i czeskiej literaturze. Vyd. 1. Brno: Masarykova Univerzita, 2007, pp. 7-12
Extent
7-12
Type
Foreword; Afterword
Language
Polish
Rights access
open access
License: Not specified license