"Asian" theatre sign : its potential and its limits in the history of the Czech Structuralist thought

Title: "Asian" theatre sign : its potential and its limits in the history of the Czech Structuralist thought
Source document: Theatralia. 2012, vol. 15, iss. 2, pp. 89-99
Extent
89-99
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The paper deals with the influences of Asian theatre forms on Czech structural thought on theatre. The text is based on the author's former paper "Znakové systémy asijských divadelních forem v českém myšlení o divadle" [Sign systems of Asian theatre forms in context with Czech thinking on theatre] and develops some of its topics – especially the question of possible resources of theoretical inspiration of the Prague School. Considering the essays by e.g. Jindřich Honzl, Karel Brušák, Jiří Veltruský, and also Dana Kalvodová, the paper is focused on the means of describing the process of creating a sign in Asian theatre. The study deals with the development of the crucial ideas of the topic. It also provides an overview of the articles written by Czech Orientalists, travellers and artists on the given topic, and describes their first encounters and experiences with Asian theatre.
Note
The paper is supported by the grant Czech Structuralist Thought on Theatre: context and potency (Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, 2011‒2015; funded by the Czech Grant Agency, grant no. GA409/11/1082).
References
[1] BRUŠÁK, Karel. 1939a. Čínské divadlo [Chinese Theatre]. Program D39 (1939): 3: 97‒104.

[2] BRUŠÁK, Karel. 1939b. Znaky na čínském divadle [Signs in the Chinese Theatre]. Slovo a slovesnost V (1939): 91‒98.

[3] BRUŠÁK, Karel. 1976. Signs in the Chinese Theatre. In Ladislav Matějka, and Irwin R. Titunik (eds.). Semiotics of Art. Prague School Contribution. Cambridge, Massachusetts/London: The MIT Press, 1976: 59‒73.

[4] HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. 2010. Znakové systémy asijských divadelních forem v českém myšlení o divadle [Sign Systems of Asian Theatre Forms in the Czech Theatre Theory]. Theatralia 13 (2010): 2: 24‒39.

[5] HILSKÁ, Vlasta. 1947. Japonské divadlo [Japanese Theatre]. Prague: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1947.

[6] HONZL, Jindřich. 1940. Pohyb divadelního znaku [Dynamics of the sign in the theatre]. Slovo a slovesnost VI (1940): 4: 177‒188.

[7] HONZL, Jindřich. 1976. Dynamics of the Sign in the Theatre. In Ladislav Matějka, and Irwin R. Titunik (eds.). Semiotics of Art. Prague School Contribution. Cambridge, Massachusetts/London: The MIT Press, 1976: 73‒93.

[8] JACOVLEFF, Alexandre, and TCHOU-KIA-KIEN. 1922. Le théâtre Chinois. Paris, 1922.

[9] KALVODOVÁ, Dana. 1980. Znakové systémy na jevišti Dálného východu [Sign Systems of Far-East Stages]. In Jaroslav Bařinka (ed.). Kulturní tradice Dálného východu [Cultural Tradition of Far East]. Prague: Odeon, 1980: 103‒137.

[10] KALVODOVÁ, Dana. 1996. Znakovost v divadle Východu. Poznámky k českým sémiotickým statím [Signs in the Eastern Theatre. Notes to Czech Semiotic Essays]. SAD (1996): 3: 12‒19.

[11] KALVODOVÁ, Dana, and Dušan ZBAVITEL. 1987. Pod praporem krále nebes. [Under the Flag of the King of Heaven] Prague: Odeon, 1987.

[12] MATHESIUS, Bohumil. 1940. Čínský Romeo a čínská Julie [Chinese Romeo and Juliette]. Program D40 (1940):6: 127‒128.

[13] PRŮŠEK, Jaroslav. 1947a. Divadelní a herecké umění v Číně [Art of Theatre and Acting in China]. In O čínském písemnictví a vzdělanosti [Chinese Literature and Education]. Prague: Vydavatelstvo Družstevní práce v Praze, 1947: s. 183‒206.

[14] PRŮŠEK, Jaroslav. 1938. O čínském divadle [Chinese Theatre]. Lidové noviny (6. 2. 1938): 2.

[15] PRŮŠEK, Jaroslav. 1947b. O čínském písemnictví a vzdělanosti [Chinese Literature and Education]. Prague: Vydavatelstvo Družstevní práce v Praze, 1947.

[16] PRŮŠKOVÁ, Vlasta. 1941. O japonském divadle [Japanese Theatre]. Program D41 (1941): 8: 268‒272.

[17] RUMÁNEK, Ivan R. V. 2010. Japonská dráma nó. Žáner vo vývoji [Japanese Noh Drama ‒ Genre in Development]. Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo SAV, 2010.

[18] VELTRUSKY, Jarmila. 2010. Email correspondence between Jarmila Veltrusky and the author. E-mail from the 25 May 2010.

[19] VELTRUSKÝ, Jiří. 1940. Člověk a předmět na divadle [Man and Object in the Theatre]/. In Slovo a slovesnost VI (1940): 153‒159.

[20] VELTRUSKÝ, Jiří. 1994a. Člověk a předmět na divadle [Man and Object in the Theatre]. In Příspěvky k teorii divadla [Notes on Theatre Theory]. Prague: Divadelní ústav, 1994: 43‒50.

[21] VELTRUSKÝ, Jiří. 1994b. Příspěvek k sémiologii herectví [Contribution to the Semiology of Acting]. In Příspěvky k teorii divadla [Notes of Theatre Theory]. Prague: Divadelní ústav, 1994: 117‒161.

[22] VELTRUSKÝ, Jiří. 1994c. Příspěvky k teorii divadla [Contributions to the Theory of Theatre]. Prague: Divadelní ústav, 1994.

[23] ZICH, Otakar. 1931. Estetika dramatického umění. Teoretická dramaturgie [Aesthetics of the Dramatic Arts. Theorethical Dramaturgy]. Prague: Melantrich, 1931.

[24] ZUNG, Cecilia S. L. 1937a. Secrets of the Chinese Drama. A complete explanatory guide to actions and symbols as seen in the performance of Chinese dramas. London, 1937.

[25] ZUNG, Cecilia S. L. 1937b. Secrets of the Chinese Drama. A complete explanatory guide to actions and symbols as seen in the performance of Chinese dramas. New York: Benjamin Blom, 1937.