Úvod : automatická analýza přirozeného jazyka na ÚJČ FF MU

Title: Úvod : automatická analýza přirozeného jazyka na ÚJČ FF MU
Source document: Osolsobě, Klára. Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 11-12
Extent
11-12
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license