Automatická morfologická analýza a strojový slovník češtiny

Source document: Osolsobě, Klára. Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 13-14
Extent
13-14
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document