Aspects of functional sentence perspective in contemporary English news and academic prose

Title: Aspects of functional sentence perspective in contemporary English news and academic prose
Edition
1st ed.
Place of publication
Brno
Publisher
Masaryk University
Year of publication
2011
Extent
114 s. :
Series
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 1211-3034; č. 404
ISBN
9788021056817
Language
English
Link to MU library catalogue: 709847
Description
  • Práce se zabývá některými aspekty aktuálního členění věty v rovinách novinářského a odborného stylu současné psané angličtiny. Je zaměřena zejména na identifikaci informační kontury textu, výskyt sdělných jednotek a sdělných polí, míru porušování principu linearity, zastoupení dynamických sémantických škál, znázornění dynamiky široké a úzké scény a v neposlední řadě také na výskyt tří typů tematických posloupností (posloupnosti s návaznou tematizací tématu, posloupnosti s průběžným tématem a posloupnosti s tematickým odvozováním). Tyto aspekty jsou použity k ověření výchozí hypotézy o stylistické platnosti aktuálního členění.
  • The study investigates selected aspects of Functional Sentence Perspective (FSP) in contemporary English news and academic prose, namely the information contour of text, the occurrence of communicative units and communicative fields, violation of the FSP linearity principle, the occurrence of dynamic semantic scales, dynamics of broad and narrow scenes, and the types of thematic progressions, including simple linear thematic progressions, progressions with continuous (constant) themes, and progressions with derived themes. These aspects are taken into consideration to address a hypothesis that FSP phenomena are stylistically relevant.
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section List of figures
Chapter number Title Custom text
List of figures | 9–10
Drápela, Martin
PDF
hidden-section List of tables
Chapter number Title Custom text
List of tables | 11
Drápela, Martin
PDF
hidden-section List of abbreviations
Chapter number Title Custom text
List of abbreviations | 13
Drápela, Martin
PDF
hidden-section Preface
Chapter number Title Custom text
Preface | 15–17
Drápela, Martin
PDF
hidden-section Introduction
Chapter number Title Custom text
1 | Introduction | 19–26
Drápela, Martin
PDF
hidden-section Theory
Chapter number Title Custom text
2 | Theory | 27–47
Drápela, Martin
PDF
hidden-section Methodology
Chapter number Title Custom text
3 | Methodology | 49–58
Drápela, Martin
PDF
hidden-section Analysis
Chapter number Title Custom text
4 | Analysis | 59–101
Drápela, Martin
PDF
hidden-section Conclusions
Chapter number Title Custom text
5 | Conclusions | 103–106
Drápela, Martin
PDF
hidden-section References
Chapter number Title Custom text
References | 107–114
Drápela, Martin
PDF