[Uhlíř, Zdeněk. Literární prameny svatováclavského kultu a úcty ve vrcholném a pozdním středověku]

Author: Spunar, Pavel
Source document: Religio. 1997, vol. 5, iss. 1, pp. 87-88
Extent
87-88
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Uhlíř, Zdeněk. Literární prameny svatováclavského kultu a úcty ve vrcholném a pozdním středověku. Praha: Národní knihovna ČR, 1996. 268 s. Edice oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny v Praze. Miscellanea Monographica; 5. ISBN 80-7050-243-6.
Document