Bileam : ein Zeuge der Prophetiegeschichte

Title: Bileam : ein Zeuge der Prophetiegeschichte
Variant title:
  • Bileám : svědek dějin profétie
Author: Hoblík, Jiří
Source document: Religio. 2003, vol. 11, iss. 1, pp. [3]-34
Extent
[3]-34
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Uběhlo již 43 let od nálezu tzv. Bileámova nápisu v Zajordání v Tell Dēr 'Allā a spolu s tím i dlouhý čas odborné diskuse, která ve starozákonní biblistice nalezla jen zčásti odpovídající ohlas. Přitom nápis, který někteří badatelé datují do 9. stol. př.n.l., je výzvou k novým interpretacím vyprávění z Nu 22-24. Toto vyprávění je samo dokladem vícevrstevné tradice, v níž se archaické prolíná s pozdější recepcí, a to až z helénistické doby. Oba na sobě přímo nezávislé texty vykazují řadu paralel, přičemž Bileámův nápis je dokladem profétie za hranicemi jahvismu, zatímco Nu 22-24 je legendárním vyprávěním určovaným mj. prizmatem izraelského a judského obrazu profétie.