[Nešpor, Zdeněk R. Příliš slábi ve víře: česká ne/religiozita v evropském kontextu]

Title: [Nešpor, Zdeněk R. Příliš slábi ve víře: česká ne/religiozita v evropském kontextu]
Author: Vido, Roman
Source document: Religio. 2012, vol. 20, iss. 2, pp. 295-302
Extent
295-302
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Nešpor, Zdeněk R. Příliš slábi ve víře: česká ne/religiozita v evropském kontextu. 1. vyd. Praha: Kalich, 2010. 214 s. ISBN 978-80-7017-147-9.