Religio 2012, vol. 20, iss. 2

Image
Year
2012
Publication year
2012
ISSN
1210-3640 (print)
2336-4475 (online)
Téma – Special feature: "Past, present, and future in the scientific study of religion"
Page Title
[149]-154 Past, present, and future in the scientific study of religion : introduction McCorkle, William W,; Xygalatas, Dimitris | pdficon
[155]-171 The future of the past : the history of religions and cognitive historiography Martin, Luther H. | pdficon
[173]-192 It's never been better : comments on the current state of the science of religion Wiebe, Donald | pdficon
Studie – Articles
Page Title
[193]-217 Motiv abrogace Mojžíšova zákona ve středověké polemice islámu s judaismem Boušek, Daniel | pdficon
[219]-232 Případ nekonfesní religiozity ve středověké Evropě : Bompietro z Boloně Zbíral, David | pdficon
[233]-251 Koncept náboženství v moderní čínské společnosti a jeho vědecká reflexe Šindelář, Pavel | pdficon
Rozhledy – Commentaries and discussions
Page Title
[253]-275 Vznik a vývoj konceptu magie v římském světě Chalupa, Aleš | pdficon
Zprávy – News
Page Title
[277]-280 Zomrel zakladateľ slovenskej religionistiky Ján Komorovský (2. jún 1924 až 20. marec 2012) Kováč, Milan | pdficon
281-285 Projekt "Pronásledování, exkluze a tolerance netradičních náboženských menšin – případ českého buddhismu a Církve sjednocení před a po roce 1989" Lužný, Dušan | pdficon
Recenze – Reviews
Page Title
[287]-290 [Hanzová, Alena. Kultická reforma v politických službách judského vazalského státu v 8. a 7. století př. Kr.] Čech, Pavel | pdficon
290-292 [Kodžiki: kronika dávného Japonska. Přel. Karel Fiala] Kubovčáková, Zuzana | pdficon
292-295 [Goodrick-Clarke, Nicholas. Západní esoterické tradice] Adamík, Marek | pdficon
295-302 [Nešpor, Zdeněk R. Příliš slábi ve víře: česká ne/religiozita v evropském kontextu] Vido, Roman | pdficon
302-304 [Váně, Jan. Komunita jako nová naděje?: náboženské (ne)institucionalizované komunity z pohledu sociologie náboženství] Kaše, Vojtěch | pdficon
hidden section Pokyny pro autory
Page Title
[305] Pokyny pro autory | pdficon