[Váně, Jan. Komunita jako nová naděje?: náboženské (ne)institucionalizované komunity z pohledu sociologie náboženství]

Title: [Váně, Jan. Komunita jako nová naděje?: náboženské (ne)institucionalizované komunity z pohledu sociologie náboženství]
Author: Kaše, Vojtěch
Source document: Religio. 2012, vol. 20, iss. 2, pp. 302-304
Extent
302-304
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Váně, Jan. Komunita jako nová naděje?: náboženské (ne)institucionalizované komunity z pohledu sociologie náboženství. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. 187 s. ISBN 978-80-261-0085-0.