Dvě slavistické novinky z UJEP Ústí nad Labem

Title: Dvě slavistické novinky z UJEP Ústí nad Labem
Source document: Opera Slavica. 2012, vol. 22, iss. 2, pp. 46-48
Extent
46-48
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Kalita, Inna. Sovremennaja Belarus' - jazyky i nacional'naja identičnost'. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. 300 s. ISBN 978-80-7414-324-3.
Valenta, Zdeněk. Korespondence Adolfa Černého s Arnoštem Mukou z let 1885-1891 I. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011. 189 s., [1] l. obr. příl. ISBN 978-80-7414-346-5.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.