[Korostenski, Jiří: Jazykové reflexe některých aspektů konceptu "kontejneru-nádoby" v ruštině (s přihlédnutím k češtině)]

Source document: Opera Slavica. 2012, vol. 22, iss. 2, pp. 48-50
Extent
48-50
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Korostenski, Jiří. Jazykové reflexe některých aspektů konceptu "kontejneru-nádoby" v ruštině (s přihlédnutím k češtině). České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2011. 251 s. Studia. ISBN 978-80-86708-61-4.
Document