Comparação tipológica das línguas checa e portuguesa segundo Vladimír Skalička

Title: Comparação tipológica das línguas checa e portuguesa segundo Vladimír Skalička
Author: Svobodová, Iva
Source document: Études romanes de Brno. 2012, vol. 33, iss. 1, pp. [385]-399
Extent
[385]-399
  • ISSN
    1803-7399 (print)
    2336-4416 (online)
Type: Article
Language
Portuguese
License: Not specified license
Abstract(s)
This article is based on the typological classification of the languages that was introduced particularly by Vladimír Skalička, member of the Prague School, who distinguishes isolating languages from languages of a predominantly agglutinative, inflectional, polysynthetic and introflectional type. The present paper offers a comparison of the nominal system of the Czech and Portuguese language. Despite the significant typological differences between them, we try to find the meeting points of some grammatical categories in the two languages.
References
[1] BOČEK, Vít. Typologie španělštiny a rumunštiny. Brno: Masarykova univerzita. Tese de mestrado não publicada, 2005.

[2] BOČEK, Vít. La tipología del espanol y rumano, el sistema nominal. Études romanes de Brno, 2006, nº 28, págs. 217–233.

[3] BOČEK, Vít. Typologie Josepha H. Greenberga a Pražské školy aneb možnosti, které čekají. In Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. Ed. Světla ČMEJRKOVÁ; Jana HOFFMANNOVÁ; Eva HAVLOVÁ. Praha, Karolinum. 2010, págs. 51–56.

[4] BOČEK, Vít. On combination of typological properties or Theory and empiricism in Prague School typology. In Libellus memorabilis Jaroslao Popelæ, linguistæ diligenti, octo et octogenario ab amicis oblatus. Ed. Vít BOČEK; Bohumil VYKYPĚL. Brno: Tribun EU, 2011, págs. 15–22.

[5] ČERMÁK Petr. Tipología del español a la luz de la teoría de Vladimír Skalička. Praha: Karolinum, 2009.

[6] ČERMÁK, Petr; ZAVADIL, Bohumil. Mluvnice současné španělštiny. Lingvisticky interpretační přístup. Praha: Karolinum, 2010.

[7] ČERMÁK, František; ČERMÁK, Petr; ČERMÁK, Jan; POETA, Claudio. Vladimír Skalička. Souborné dílo. Tomo 1. Praha: Karolinum, 2004.

[8] ČERMÁK, František; ČERMÁK, Petr; ČERMÁK, Jan; POETA, Claudio. Vladimír Skalička. Souborné dílo. Tomo 2. Praha: Karolinum, 2004.

[9] ČERMÁK, František; ČERMÁK, Petr; ČERMÁK, Jan; POETA, Claudio. Vladimír Skalička. Souborné dílo. Tomo 3. Praha: Karolinum, 2006.

[10] JINDROVÁ, Jaroslava; PASIENKA, Antonín. Portugalsko-český slovník. Praha: Leda, 2005

[11] ZAVADIL, Bohumil. Baskičtina, lingvistická interpretace. Praha: Karolinum, 2010.