Josef Dobrovský jako inspirující osobnost pro (české) svobodné zednáře v 1. polovině 20. století

Title: Josef Dobrovský jako inspirující osobnost pro (české) svobodné zednáře v 1. polovině 20. století
Variant title
Joseph Dobrovsky as an inspirational personality for the (Czech) freemasons in the first half of the 20th century
Author: Česal, Aleš
Source document: Slavica litteraria. 2012, vol. 15, iss. 2, pp. [27]-39
Extent
[27]-39
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
Abstract(s)
Příspěvek se dělí na dvě témata. Autor nejprve pohlíží na Josefa Dobrovského v širším spektru jeho osobnosti, analyzuje jeho odkazy k svobodným zednářům za první ČR a zodpovídá otázku "Proč Josef Dobrovský a svobodné zednářství?" V druhé časti se zabývá zednářskými lóžemi, jež oznámily jeho jméno a hlásily se k jeho linii.
The contribution is divided into two topics. At first, the author attepmps to put Josef Dobrovsky in a broader spectrum of his personality, analyzes his references to Freemasons in the first Czechoslovak Republic and answer the question "Why Josef Dobrovsky and Freemasonry?". In the second part he deals with the particular Masonic lodges which reported his name and claimed to Dobrovsky's link.