Přínos Miloslava Krbce české slavistice

Title: Přínos Miloslava Krbce české slavistice
Variant title:
  • Miloslav Krbec's contribution to Czech Slavonic studies
Source document: Slavica litteraria. 2012, vol. 15, iss. 2, pp. [55]-59
Extent
[55]-59
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek představuje M. Krbce především jako zasvěceného znalce a bibliografa díla J. Dobrovského, ale také jako erudovaného rusistu a odborníka v oblasti ruské fonetiky a historické mluvnice ruštiny. Upozorňuje též na badatelskou pozůstalost M. Krbce, uloženou v archivu knihovny Centra Aletti v Olomouci.
The paper presents Mr. M. Krbec in paricular as bibliographer, and well informed expert on the work of Josef Dobrovský, but both, as erudite Russianist and specialist in the field of Russian phonetics and historical Russian grammar. Moreover, it points out to Krbec's researcher inheritage filed at the library archives of Aletti Center in Olomouc.
References
[1] Badatelská pozůstalost Miloslava Krbce uložená v knihovně Centra Aletti v Olomouci, Křížkovského 2

[2] Bronská, L., Krbec, Miloslav, in: Slovník osobností jazykovědné bohemistiky. Machová, S. – Chvátalová, K. – Velčovský, V. (eds.). Dostupné z: http://kcjl.modry.cz/studenti/slovnik/Krbec%20Miloslav.doc

[3] Komárek, K., Miloslav Krbec (3. 7. 1924 – 12. 2. 2003). Nekrolog, Slavia 72, Praha 2003, s. 263

[4] Krobotová, M., Malá vzpomínka na velkého člověka, in: Kolář, B. (ed.), Z pamětí literární Olomouce 2, Olomouc 2006, s. 173–175

[5] Krobotová, M., Vzpomínka na významnou osobnost, Žurnál UP 19, Olomouc 2003, s. 3.

[6] Krobotová, M., Krbec, Miloslav, in: Černý, J. – Holeš, J. (eds.), Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky, Praha 2008, s. 360–361

[7] Kudělka, M., Krbec Miloslav, in: Kudělka, M. – Šimeček, Z. (eds.), Československé práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských národů od r. 1760. Biograficko-bibliografický slovník, Praha 1972, s. 254

[8] Slováčková, K., Soupis literatury o Josefu Dobrovském. (Dokončení a digitální edice soupisu Miloslava Krbce), Bakalářská diplomová práce, vedoucí prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc., Olomouc 2011, 49 stran + přílohy

[9] Zouharová, M., Životní jubileum Miloslava Krbce, Jazykovědné aktuality XXVII/1–2, s. 55–56