Dobrovský, Měšice a Matice česká

Title: Dobrovský, Měšice a Matice česká
Variant title
Josef Dobrovský, Měšice by Prague and Matice česká
Author: Ryšavá, Eva
Source document: Slavica litteraria. 2012, vol. 15, iss. 2, pp. [67]-72
Extent
[67]-72
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
Abstract(s)
Příspěvek se zabývá pobytem Josefa Dobrovského v rodině hrabat Nosticů v Praze v letech 1775– 1786, kde byl zaměstnán jako učitel hraběcích synů. V létě s nimi žil v novém zámku v Měšicích u Prahy. Příspěvek popisuje osud tohoto zámku (dnes nemocnice), kam Matice česká umístila pamětní tabuli s informacemi o Josefu Dobrovském. Matice česká, sekce Společnosti Národního muzea, založená roku 1831, je první veřejnou národní organizací, která podporuje českou literaturu.
The paper deals with the stay of Josef Dobrovský by the count's Nostitz family in Prague in the years 1775–1786, where he was employed as a teacher of the count's sons. He lived with them in the new castle in Měšice by Prague in summer. The paper describes the destiny of this castle (nowadays a hospital), where Matice česká located the memorial board containing the informations about Josef Dobrovský. Matice česká, section of the Society of the National Museum, founded 1831, is the first public national organization supporting the Czech literature.
References
[1] Beranová-Vaicová, R., Nosticové=Nostitz, Sokolov 2007

[2] Ryšavá, E. – Turková, H., Josef Dobrovský a Knihovna Národního muzea, in: Josef Dobrovský. Fundator studiorum slavicorum. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Praha 2003

[3] Benedikt, J. a kol., Chudenice. Archeologie, dějiny, současnost, Praha 1992

[4] Měšický zpravodaj: Měsíčník, Měšice 2010–2011

[5] Novák, V., Měšice v proměnách doby, Měšický zpravodaj, Měšice 2008

[6] Ryšavá, E. Matice česká v našich kulturních dějinách, in: Dějiny Moravy a Matice moravská, Brno 2000

[7] Muchka, P., Zprávy z Matice české, sekce Společnosti Národního muzea, Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie, 54, 2009, č.1–4; 55, 2010, č.1–2