Odraz historickosrovnávací metody v díle A.Ch. Vostokova

Title: Odraz historickosrovnávací metody v díle A.Ch. Vostokova
Variant title:
  • The reflection of historical-comparative method in the work of A.C. Vostokov
Author: Brandner, Aleš
Source document: Slavica litteraria. 2012, vol. 15, iss. 2, pp. [225]-234
Extent
[225]-234
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Na konci 18. a na začátku 19. století se začíná v lingvistice uplatňovat historickosrovnávací metoda badání. Epochu této metody v ruské jazykovědě zahájil A. Ch. Vostokov. S jeho jménem je spojován vznik slavistiky jako vědního oboru v Rusku. V příspěvku je pojednáno o tom, jak se tato metoda odrazila v jeho dílech.
Since the end of 18th and the beginning of 19th century the historical comparative method in linguistics is applied. The era of historical comparative method in Russian linguistic was launched by A. Kh. Vostokov, whom the slavistics in Russia as a scientific discipline is connected with. This paper says to what extend new method was exploit in Vostokov's works.
References
[1] Černý, J. (1996), Dějiny lingvistiky, Olomouc: Votobia

[2] Kubík, M. – Formanovskaja, N. I. (1985), Основы языкознания для русистов, Praha: Státní pedagogické nakladatelství

[3] Smirnov, S. I. (1978), Краткий очерк исторического языкознани, Skriptum, Za redakce J. Moravce, Praha: Státní pedagogické nakladatelství

[4] Березин, Ф. М. (1976), Русское языкознание конца IX – начала ХХ вв., Москва: "Высшая школа"

[5] Березин, Ф. М. (1979), История русского языкознания, Москва: "Высшая школа"

[6] Булахов, М. Г. (1976), Восточнославянские языковеды, Библиографический словарь. Том I., Минск: Изд-во БГУ им. Ленина

[7] Караулов, Ю. Н. (ред.) (1997), Русский язык, Энциклопедия, Москва: Научное издательство "Большая Российская энциклопедия"

[8] Смирнова, Г. А. (1981), Александр Христофорович Востоков, Русский язык за рубежом 2, 67–71

[9] Филин, Ф. П. (ред.) (1979), Русский язык. Энциклопедия. Москва: "Советская энциклопедия"