Jmenný rejstřík

Title: Jmenný rejstřík
Source document: Konečný, Zdeněk. Revoluční hnutí v Československu a jeho vztahy k SSSR : Morava a Slezsko : dokumenty, 1879-1938. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1960, pp. 308-312
Extent
308-312
Type
Index
Language
Czech
Rights access
open access
License: N/A