Список иллюстраций

Title: Список иллюстраций
Transliterated title
Spisok illjustracij
Source document: Friedl, Antonín. Počátky mistra Theodorika. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1963, pp. 108-110
Extent
108-110
Type
Bibliography; References
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license