Die Zusammenfassung

Title: Die Zusammenfassung
Variant title:
  • Resumé německé
Contributor
Kotrbová, M. A. (Translator of Summary)
Source document: Friedl, Antonín. Počátky mistra Theodorika. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1963, pp. 110-119
Extent
110-119
Type
Summary
Language
German
Rights access
open access
License: N/A