Głosy o Słowackim bezpośrednio po jego śmierci

Title: Głosy o Słowackim bezpośrednio po jego śmierci
Source document: Pelikán, Jarmil. Recepcja twórczości Juliusza Słowackiego w literaturze i społeczeństwie polskim w latach 1849-1867. vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1963, pp. 35-56
Extent
35-56
Type
Chapter
Language
Polish
Rights access
open access
License: Not specified license