Podstawowa bibliografia

Title: Podstawowa bibliografia
Source document: Pelikán, Jarmil. Recepcja twórczości Juliusza Słowackiego w literaturze i społeczeństwie polskim w latach 1849-1867. vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1963, pp. 181-186
Extent
181-186
Type
Bibliography; References
Language
Polish
Rights access
open access
License: Not specified license