Résumé

Title: Résumé
Contributor
Stavinohová, Zdeňka (Translator)
Source document: Pelikán, Jarmil. Recepcja twórczości Juliusza Słowackiego w literaturze i społeczeństwie polskim w latach 1849-1867. vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1963, pp. 191-195
Extent
191-195
Type
Summary
Language
French
Rights access
open access
License: N/A