Bohemistika

Title: Bohemistika
Author: Chloupek, Jan
Source document: Chloupek, Jan. Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). Hejl, František (Editor). Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 54-57
Extent
54-57
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license