Bohemistika

Title: Bohemistika
Author: Palas, Karel
Source document: Palas, Karel. Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). Hejl, František (Editor). Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 73-81
Extent
73-81
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license