Balkanistika

Title: Balkanistika
Author: Dorovský, Ivan
Source document: Dorovský, Ivan. Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). Hejl, František (Editor). Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 115-117
Extent
115-117
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license