[Sebrané spisy Václava Machka 1 a 2]

Title: [Sebrané spisy Václava Machka 1 a 2]
Source document: Linguistica Brunensia. 2013, vol. 61, iss. 1-2, pp. 240-242
Extent
240-242
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Machek, Václav a kol. Sebrané spisy Václava Machka. 1. Připravil kolektiv pracovníků: Ilona Janyšková (vedoucí kolektivu) et al. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 2011. 1172 s. ISBN 978-80-7422-125-5.
Machek, Václav a kol. Sebrané spisy Václava Machka. 2. Připravil kolektiv pracovníků: Ilona Janyšková (vedoucí kolektivu) et al. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 2011. s. 1173-2296. ISBN 978-80-7422-126-2.
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.