Srovnání raně středověké a vrcholně středověké textilní produkce v českých zemích

Title: Srovnání raně středověké a vrcholně středověké textilní produkce v českých zemích
Source document: Březinová, Helena. Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století : poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. Klápště, Jan (Editor); Měřínský, Zdeněk (Editor). Praha: Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2007, pp. 99-101
Extent
99-101
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license