The use of stone raw materials in the Neolithic and Eneolithic: the workshop areas of the Upper Jizera Basin : [summary]

Author: Šída, Petr
Source document: Šída, Petr. Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné : dílenské areály v oblasti horního Pojizeří. Klápště, Jan (Editor); Měřínský, Zdeněk (Editor). Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, 2007, pp. 171-175
Extent
171-175
Type
Summary
Language
English
Rights access
open access
License: N/A
Document