Šída, Petr

Name variants:

Šída, Petr (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 25.

Chapter
Šída, Petr. Exkurz: mezolit a pozdní paleolit. In: Šída, Petr. Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné : dílenské areály v oblasti horního Pojizeří. 2007, pp. 120–130.

Chapter
Šída, Petr. Exkurz: mladší pravěk. In: Šída, Petr. Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné : dílenské areály v oblasti horního Pojizeří. 2007, pp. 138–141.

Chapter
Šída, Petr. Kultura s keramikou lineární. In: Šída, Petr. Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné : dílenské areály v oblasti horního Pojizeří. 2007, pp. 62–66.

Chapter
Šída, Petr. Literatura a prameny. In: Šída, Petr. Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné : dílenské areály v oblasti horního Pojizeří. 2007, pp. 166–170.

Chapter
Šída, Petr. Mladší eneolit. In: Šída, Petr. Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné : dílenské areály v oblasti horního Pojizeří. 2007, pp. 131–135.

Chapter
Šída, Petr. Mladší fáze kultury s lineární keramikou. In: Šída, Petr. Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné : dílenské areály v oblasti horního Pojizeří. 2007, pp. 61.

Chapter
Šída, Petr. Mladší fáze kultury s vypíchanou keramikou. In: Šída, Petr. Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné : dílenské areály v oblasti horního Pojizeří. 2007, pp. 82–108.

Chapter
Šída, Petr. Neolitická těžba v podhůří Jizerských hor. In: Šída, Petr. Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné : dílenské areály v oblasti horního Pojizeří. 2007, pp. 67–79.

Chapter
Šída, Petr. Nerozlišený neolit. In: Šída, Petr. Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné : dílenské areály v oblasti horního Pojizeří. 2007, pp. 110–116.

Chapter
Šída, Petr. Období lengyelské kultury a závěr neolitu. In: Šída, Petr. Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné : dílenské areály v oblasti horního Pojizeří. 2007, pp. 109.

Chapter
Šída, Petr. [Obrazová příloha]. In: Šída, Petr. Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné : dílenské areály v oblasti horního Pojizeří. 2007, pp. 176–282.

Chapter
Šída, Petr. Obsah. In: Šída, Petr. Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné : dílenské areály v oblasti horního Pojizeří. 2007, pp. 7–9.

Chapter
Šída, Petr. Popisný systém kamenné industrie. In: Šída, Petr. Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné : dílenské areály v oblasti horního Pojizeří. 2007, pp. 17–29.

Chapter
Šída, Petr. Pozdní eneolit. In: Šída, Petr. Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné : dílenské areály v oblasti horního Pojizeří. 2007, pp. 136–137.

Chapter
Šída, Petr. Starší a střední eneolit. In: Šída, Petr. Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné : dílenské areály v oblasti horního Pojizeří. 2007, pp. 117–119.

Chapter
Šída, Petr. Starší fáze kultury s lineární keramikou. In: Šída, Petr. Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné : dílenské areály v oblasti horního Pojizeří. 2007, pp. 49–55.

Chapter
Šída, Petr. Starší fáze kultury s vypíchanou keramikou. In: Šída, Petr. Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné : dílenské areály v oblasti horního Pojizeří. 2007, pp. 80–81.

Chapter
Šída, Petr. Střední fáze kultury s lineární keramikou. In: Šída, Petr. Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné : dílenské areály v oblasti horního Pojizeří. 2007, pp. 56–60.

Chapter
Šída, Petr. Suroviny. In: Šída, Petr. Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné : dílenské areály v oblasti horního Pojizeří. 2007, pp. 15–16.

Chapter
Šída, Petr. The use of stone raw materials in the Neolithic and Eneolithic: the workshop areas of the Upper Jizera Basin : [summary]. In: Šída, Petr. Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné : dílenské areály v oblasti horního Pojizeří. 2007, pp. 171–175.

Chapter
Šída, Petr. Úvod. In: Šída, Petr. Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné : dílenské areály v oblasti horního Pojizeří. 2007, pp. 11–13.

Chapter
Šída, Petr. Základní kolekce a jejich datování. In: Šída, Petr. Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné : dílenské areály v oblasti horního Pojizeří. 2007, pp. 14.

Chapter
Šída, Petr. Základní výzkumy. In: Šída, Petr. Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné : dílenské areály v oblasti horního Pojizeří. 2007, pp. 30–48.

Chapter
Šída, Petr. Závěry. In: Šída, Petr. Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné : dílenské areály v oblasti horního Pojizeří. 2007, pp. 142–165.