Sociokulturní proměny vesnice : moravský venkov na prahu třetího tisíciletí

Image
Edition
1. vyd.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2011
Extent
224 s.
Series
  • Etnologické studie; 8
ISBN
9788021039087
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 690140
Description
  • Změna politických poměrů v bývalém Československu na konci 80. let minulého století zásadním způsobem zasáhla do všech oblastí života společnosti. Také socialistická vesnice se stala minulostí, došlo k obnovení obecní samosprávy a jednotná zemědělská družstva se transformovala v družstva vlastníků. Ukazuje se, že výzkum vesnice představuje složitý fenomén, kde etnologie díky svým badatelským tradicím nesmí chybět.
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
fulltext is not accessible
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
7-10 Úvod | pdf icon Válka, Miroslav
Page Chapter number Title
13-42 Kapitola I | Společenskovědní výzkum vesnice | pdf icon Válka, Miroslav
Page Chapter number Title
45-76 Kapitola II | Venkovská krajina a sídlo | pdf icon Válka, Miroslav
Page Chapter number Title
77-96 Kapitola III | Proměny agrární výroby | pdf icon Válka, Miroslav
Page Chapter number Title
99-118 Kapitola IV | Sociální struktura vesnice | pdf icon Válka, Miroslav
Page Chapter number Title
121-150 Kapitola V | Společenský život vesnice | pdf icon Válka, Miroslav
Page Chapter number Title
153-176 Kapitola VI | Kulturní identita vesnice | pdf icon Válka, Miroslav
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
179-180 Závěr | pdf icon Válka, Miroslav
hidden-section Literatura
Page Chapter number Title
181-186 Literatura | pdf icon Válka, Miroslav
Page Chapter number Title
187-229 Kalendárium kulturně-společenských aktivit moravské vesnice | pdf icon Válka, Miroslav
Page Chapter number Title
230-231 Social cultural changes in the village : Moravian countryside at the turn of the third millennium : summary | pdf icon Válka, Miroslav