K lokalizaci letního sídla markraběte Jana Jindřicha v Brně – Králově Poli

Title: K lokalizaci letního sídla markraběte Jana Jindřicha v Brně – Králově Poli
Variant title:
  • K lokalizaci letního sídla markraběte Jana Jindřicha v Brně – Králově Poli
  • Zur Lokalisierung der Sommerresidenz von Markgraf Johann Heinrich in Brünn – Königsfeld
Author: Holub, Petr
Source document: Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 139-151
Extent
139-151
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek pojednává o nejnovějších poznatcích získaných archeologickým a stavebněhistorickým průzkumem v areálu kartuziánského kláštera v Králově Poli v letech 2006–2009. Hlavním tématem příspěvku je lokalizace sídla markraběte Jana Jindřicha věnovaného v rámci fundace roku 1369 nově vznikajícímu klášteru.
The contribution presents the most recent information yielded by archaeological, historical and building research into the area of the Carthusian monastery in Brno–Královo Pole in 2006–2009. The main subject of the article is the location of Margrave Jan Jindřich's residence, donated to the newly-established monastery in 1369.
Note
Příspěvek vznikl s podporou projektu Moravskoslezská škola archeologických doktorandských studií II 404/09/H020.
Der Beitrag entstand im Rahmen des Förderprojekts Mährisch-Schlesische Schule archäologischer Doktorandenstudien II 404/09/H020.
References
[1] BUBEN, M. M., 2007: Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích II/2. Praha.

[2] BUKOVSKÝ, J., 1991: Kartuziánská architektura v Čechách a na Moravě I, Památky a příroda 16, 470–477.

[3] BUKOVSKÝ, J., 1991: /Kartuziánská architektura v Čechách a na Moravě. Část 2. Kartouzy založené panovnickým rodem Lucemburků na Smíchově a v Králově Poli, Památky a příroda 16, 520–534.

[4] BUKOVSKÝ, J., 1991: Kartuziánská architektura v Čechách a na Moravě. Část 3. Ostatní českomoravské kartouzy a výzkum kartouzů na Slovensku. Kartuziánské komunity dnes a expozice věnované kartuziánskému řádu, Památky a příroda 16, 584–599.

[5] BUKOVSKÝ, J., 1994: Královopolský kartouz. Brno.

[6] BUKOVSKÝ, J.–CEJNKOVÁ, D., 1975: Středověké nálezy ve vnitřním obvodu bývalého kartuziánského kláštera v Králově Poli, Památková péče 35, 235–249.

[7] BUKOVSKÝ, J.–FLODROVÁ, M.–RÁBOVÁ, Z.–HONZÍK, J. M.–HOLUB,  P.–MERTA, D.–ANTL, J.– SADÍLEK, J.–VRÁNA, V., 2005: Cartusia brunensis, dějiny královopolského kláštera a  jeho proměny v 21. století. Brno.

[8] FOLTÝN, D. A KOL., 2005: Encyklopedie moravských a slezských klášterů, Praha.

[9] HOLUB, P., 2008: Brno-Královo Pole, Božetěchova 2, rekonstrukce areálu FIT VUT v Brně, NZ o provedení archeologického výzkumu z akcí A006/2006, A015/2006, A090/2006, doplňující stavebně historický výzkum akce A090/2006, NZ č. j. 31/08 ulož. v archivu Archaia Brno, o. p. s.

[10] HOLUB, P., 2008a: Brno, Božetěchova 2, pasportizace objektu Bednárny (stavebně historické vyhodnocení), NZ č. j. 52/08.

[11] HOLUB, P., 2009: Brno-Královo Pole, Božetěchova ul., rekonstrukce objektu tzv. Bednárny, NZ č. j. 09/09 ulož. v archivu Archaia Brno, o. p. s.

[12] HOLUB, P.–KOLAŘÍK, V.–MERTA, D.–PEŠKA, M.–POLÁNKA, P.–SEDLÁČKOVÁ, L.–ZAPLETALOVÁ, D.–ZŮBEK, A., 2004: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v  Brně v  roce 2003, PV 45 (2003). Brno.

[13] HOLUB, P.–KOLAŘÍK, V.–MERTA, D.–PEŠKA, M.–POLÁNKA, P.–SEDLÁČKOVÁ, L.–ZAPLETALOVÁ, D.–ZŮBEK, A., 2006: Brno (okr. Brno-město), PV 47, 16–220. Brno.

[14] HOLUB, P.–KOLAŘÍK, V.–MERTA, D.–PEŠKA, M.–POLÁNKA, P.–SEDLÁČKOVÁ, L.–ZAPLETALOVÁ, D.–ZŮBEK, A., 2007: Brno (okr. Brno-město), PV 48, 410–461. Brno.

[15] HOLUB, P.–KOLAŘÍK, V.–MERTA, D.–PEŠKA, M.–SEDLÁČKOVÁ, L.–ZAPLETALOVÁ, D.–ZŮBEK, A., 2009: Brno (okr. Brno-město), PV 50, 345–376. Brno.

[16] HOLUB, P.–KOLAŘÍK, V.–MERTA, D.–PEŠKA, M.–SEDLÁČKOVÁ, L.–ZAPLETALOVÁ, D.–ZŮBEK, A., 2010: Brno (okr. Brno-město), PV 51, 395–401. Brno.

[17] HOLUB, P.–KOVÁČIK, P.–MERTA, D.–PEŠKA, M.–PROCHÁZKA, R.–ZAPLETALOVÁ, D.–ZŮBEK, A., 2002: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2001, PV 43 (2001), 71–114. Brno.

[18] HOLUB, P.–KOVÁČIK, P.–MERTA, D.–PEŠKA, M.–ZAPLETALOVÁ, D.–ZŮBEK, A., 2003: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2002, PV 44 (2002), 57–100. Brno.

[19] HOSÁK, L., 2004: Historický místopis země Moravskoslezské. Praha. Reprint Praha 1938.

[20] JAN, L., 2004: Ves a klášter ve středověku (1240–1526). In: Milan Řepa a kol., Dějiny Králova Pole, 26–69. Brno – Královo Pole.

[21] KONEČNÝ, L., 1983: Odkryv teplovzdušného zařízení na hradě Vranově nad Dyjí a jeho postavení v evropském vývoji, AH 8, 449–470.

[22] KOVÁČIK, P.–MERTA, D.–PEŠKA, M.–PROCHÁZKA, R.–SADÍLEK, J., 2001: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2000, PV 42 (2000), 75–107. Brno.

[23] KRAL, E., 1888: Geschichte der Karthause Königsfeld bei Brunn von ihrer Erbauung im Jahre 1375 bis zum gegenwart. Brünn.

[24] KUČA, K., 2000: Brno, vývoj města, předměstí a připojených vesnic. Praha.

[25] ŘEPA, M. A KOL., 2004: Dějiny Králova Pole. Brno-Královo Pole.

[26] SAMEK, B., 1994: Umělecké památky Moravy a Slezska 1. A–I. Praha.