Holub, Petr

Name variants:

Holub, Petr (preferred)
Content type
Displaying 1 - 6 of 6.

Chapter
Holub, Petr; Holubová, Zuzana.
In: Doušek, Roman. , Holub, Petr. , Holubová, Zuzana. , Janeček, Petr. , Obrovský, Jan. Úvod do etnologického výzkumu. 2014

Article
Holub, Petr.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2005-2006.

Chapter
Holub, Petr; Hložek, Martin.
In: Gregerová, Miroslava. , Hložek, Martin. , Holub, Petr. , Jordánková, Hana. , Loskotová, Irena. , Měchurová, Zdeňka. , Nosek, Vojtěch. , Sedláčková, Lenka. , Tymonová, Markéta. , Jagosz-Zarzycka, Zofia. , Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021

Book
Doušek, Roman; Holub, Petr; Holubová, Zuzana; Janeček, Petr; Obrovský, Jan.
2014

Book
Gregerová, Miroslava; Hložek, Martin; Holub, Petr; Jordánková, Hana; Loskotová, Irena; Měchurová, Zdeňka; Nosek, Vojtěch; Sedláčková, Lenka; Tymonová, Markéta; Jagosz-Zarzycka, Zofia; Zůbek, Antonín.
2021