Interpretačné možnosti veže kruhového pôdorysu v centre Žiliny a jej pamiatková prezentácia

Title: Interpretačné možnosti veže kruhového pôdorysu v centre Žiliny a jej pamiatková prezentácia
Variant title:
  • Possible interpretations of a circular-plan tower in the centre of Žilina and its heritage presentation
  • Interpretationsmöglichkeiten des Turms mit runden Fundamenten im Zentrum von Žilina und seine Präsentation als Denkmal
Source document: Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 1, pp. 105-112
Extent
105-112
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Príspevok sa zaoberá interpretačnými možnosťami a pamiatkovou prezentáciou nálezu veže kruhového pôdorysu typu donjon v centre Žiliny. Nález znovu otvoril diskusiu o Žilinskom hrade a jeho lokalizácii. Príspevok predkladá zhrnutie prameňov, ktoré o ňom vypovedajú, ich vzájomné prepojenia a popis spôsobu, akým je v súčasnosti táto stavba prezentovaná verejnosti.
This contribution conveys the possible interpretations and heritage presentation of the remains of a circular-plan tower of the donjon type in the centre of Žilina. The discovery has reopened the discussion about the Žilina castle and its location. The article sums up the sources containing records about the castle and their connection, and describes the manner in which the construction is presented to the public.
References
[1] BÓNA, M.–PLAČEK, M., 2007: Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava.

[2] FIALA, A.–IZAKOVIČOVÁ, M.–MARSINA, R., 1965: Budatín, Vlastivedný časopis XIV, 99–105.

[3] GABRIEL, F., 2008: Vztah stavby "věž" k typu "skalní hrad" v severních Čechách, CB 11, 31–52.

[4] HOŠŠO, J.–KÖNIG, T.–ŠUTEKOVÁ, J., 2009: Archeologický výskum na stavbe podzemné záchytné parkovisko, Hurbanova ulica, Žilina, AVANS 2008, 105–108, 314. Nitra.

[5] HOŠŠO, J.–KOVÁČIK, P.–VESELÁ, P.–SCHÖN, M., 2006: Výskumná dokumentácia "Podzemné záchytné parkovisko Žilina, Hurbanova ul.", 2. etapa záchranného archeologického výskumu. Brno.

[6] MARSINA, R., 1963: Vznik a počiatky mesta Žiliny. In: Žilina v minulosti a dnes, 17–53. Banská Bystrica.

[7] MARSINA, R., 1975: Žilina za vrcholného a neskorého feudalizmu. In: Žilina – dejiny a prítomnosť, 35–56. Martin.

[8] MARSINA, R., 2005: Žilina. In: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 577–588. Lučenec.

[9] MARSINA, R., 2008: História Žiliny 9. Žilina v listinách 1208–1438. Žilina.

[10] MARSINA, R., 2009: K stredovekým dejinám Žiliny. In: Mrva, M.–Štanský, P., Mesto Žilina v rokoch 1208–2008, 5–12. Žilina.

[11] MELLNER, D., 2010: Žilinský hrad – stratený v čase a priestore. Informácie – architektúra, interiér, Design 4/2010, 42–44.

[12] MORAVČÍK, J., 1980: Archeologické nálezy v Považskom múzeu v rokoch 1971–1975, Vlastivený zborník Považia XIV, 15–63.

[13] MORAVČÍK, J., 2009: Podiel archeológie na osvetlení najstarších začiatkov Žiliny. In: Mrva, M.–Štanský, P., Mesto Žilina v rokoch 1208–2008, 13–24. Žilina.