Просте речення. Граматична будова простого речення. Підмет і присудок як головні члени речення

Source document: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, pp. 34-43
Extent
34-43
Type
Chapter
Language
Ukrainian
Note
Obsahuje: Поняття члена речення -- Підмет і присудок як головні члени речення -- Особливості реалізації підмета -- Присудок як граматична категорія -- Морфологічні та семантичні вияви присудка
Rights access
open access
License: Not specified license
Document