Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč

Name variants:

Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč (preferred)
Zagnitko, Anatolij Afanasjevič
Загнитко, Анатолий Афанасьевич
Загнітко, Анатолій Панасович
Content type
Displaying 1 - 25 of 31.

Chapter
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna. Актуальне членування речення. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, pp. 98–99.

Chapter
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna. Безсполучникове складне речення. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, pp. 125–135.

Chapter
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna. Зміст. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, pp. 3–8.

Chapter
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna. Квазі-речення. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, pp. 79.

Chapter
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna. Класифікація речень. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, pp. 27–33.

Chapter
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna. Література. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, pp. 200–204.

Chapter
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna. Нове вчення про другорядні члени речення. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, pp. 57–61.

Chapter
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna. Односкладні речення. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, pp. 62–70.

Chapter
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna. Основи української пунктуації. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, pp. 158–164.

Chapter
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna. Повні та неповні речення. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, pp. 74–78.

Chapter
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna. Предмет та завдання курсу. Аспекти синтаксису. Синтаксичні одиниці. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, pp. 9–12.

Chapter
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna. Просте речення. Граматична будова простого речення. Підмет і присудок як головні члени речення. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, pp. 34–43.

Chapter
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna. Просте ускладнене речення. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, pp. 80–97.

Chapter
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna. Пряма та непряма мова (пряме та непряме мовлення). Засоби передачі чужого мовлення. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, pp. 147–157.

Chapter
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna. Семантико-синтаксична структура простого речення. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, pp. 71–73.

Article
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. Семантическое согласование : структурная и функциональная типология. Linguistica Brunensia. 2013, vol. 61, iss. 1-2, pp. 149–162.

Chapter
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna. Синтаксис словосполучення та простого речення. Типологія синтаксичних зв'язків. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, pp. 13–19.

Chapter
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna. Складне речення. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, pp. 100–101.

Chapter
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna. Складні синтаксичні конструкції. Період. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, pp. 136–146.

Chapter
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna. Складнопідрядні речення. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, pp. 109–121.

Chapter
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna. Складнопідрядні речення з кількома підрядними. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, pp. 122–124.

Chapter
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna. Складносурядне речення. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, pp. 102–108.

Chapter
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna. Словосполучення як синтаксична одиниця. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, pp. 20–26.

Chapter
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna. Список таблиць. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, pp. 205–223.