Просте ускладнене речення

Source document: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, pp. 80-97
Extent
80-97
Type
Chapter
Language
Ukrainian
Note
Obsahuje: Поняття про синтаксичне ускладнення простого речення -- Відокремлені члени речення -- Порівняння в структурі простого речення -- Однорідні члени речення -- Речення з опосередкованими (уточнювальними) компонентами -- Вставні та вставлені компоненти речення -- Звертання, його статус і функції
Rights access
open access
License: Not specified license
Document