Novela - komparatistika - Dionýz Ďurišin

Title: Novela - komparatistika - Dionýz Ďurišin
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 3, pp. 43-44
Extent
43-44
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: News
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Mezinárodní konference Proměny poetiky novely 20. století v zemích střední Evropy/Evropy vůbec, Bratislava, 20. listopadu 2012