K procesu konstituování antroponym jako intertextových jednotek (na příkladech ruských, českých a německých publicistických textů)

Title: K procesu konstituování antroponym jako intertextových jednotek (na příkladech ruských, českých a německých publicistických textů)
Variant title:
  • On the process of constituting anthroponyms as intertextual units (on the examples of Russian, Czech, and German journalistic texts)
Source document: Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 4, pp. 25-33
Extent
25-33
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvěk sleduje podmínky a proces vzniku antroponym intertextového charakteru na základě znalostí, představ jedinců lingvokulturního prostoru o fenoménu kultury. Ukazuje na příkladech ruských, českých a německých publicistických textů užití a fungování antroponym intertextového charakteru v jednom lingvokulturním prostoru i sémantické překlenutí více takových lingvokulturních prostorů.
The article deals with conditions and process of formation of intertextual anthroponyms, based on knowledge and visions about culture phenomenon of individuals in a linguocultural area. It illustrates with examples of Russian, Czech and German journalistic texts the use and workings of intertextual anthroponyms in one linguocultural area as well as semantic bridging of more linguocultural areas.