Prepoznavnost slovenščine v organizacijskih strukturah svetovnih univerz

Title: Prepoznavnost slovenščine v organizacijskih strukturah svetovnih univerz
Variant title:
  • A recognizability of the Slovene language in the organizational structures of world universities
Author: Šurla, Andrej
Source document: Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 4, pp. 357-363
Extent
357-363
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Študij jezikov je organiziran na različne načine, v različno koncipiranih študijskih enotah. Najpogostejši ključ je pripadnost jezikovni skupini, v novejšem času pa prihaja zaradi varčevanja in/ali iskanja atraktivnejših študijskih programov tudi do novih oblik združevanja: kulturoloških in geografsko arealnih. Število (diplomskih) študentov t.i. malih jezikov vseeno upada, to pa gre verjetno pripisati predvsem drugačnemu principu izbiranja študija zaradi recesije. To bo treba razumevajoče upoštevati tudi pri načrtovanju prihodnosti lektoratov.
Language study is organized in different ways and different academic units. The most common key is belonging to a language group, but in recent times there are also (due to savings and/or seeking a more attractive study programs) also new forms of integration: cultural and geographical areal. However, number of students of the so-called small languages is decreasing – it is mainly due to a different, more rational principle of selection of study in times of recession. This should be also considered when planning the future of lectorates.