2

Title: Studia archaeologica Brunensia
Year: 2013
Volume: 18
Issue: 2
Publication year
2013
ISSN
1805-918X (print)
2336-4505 (online)
Note
  • Prof. Vladimíru Podborskému u příležitosti jeho osmdesátých narozenin.
  • Anglické abstrakty a resumé: Mgr. et Mgr. Jana Kličová, Robin Alexander Smith.
Topic