2

Title: Studia archaeologica Brunensia
Rok: 2013
Ročník: 18
Číslo: 2
Rok vydání
2013
ISSN
1805-918X (print)
2336-4505 (online)
Poznámka
  • Prof. Vladimíru Podborskému u příležitosti jeho osmdesátých narozenin.
  • Anglické abstrakty a resumé: Mgr. et Mgr. Jana Kličová, Robin Alexander Smith.