Postavení tvorby Václava Hladíka v odborné literatuře

Title: Postavení tvorby Václava Hladíka v odborné literatuře
Variant title:
  • The position of Václav Hladík's work in scholarly literature
Author: Matula, Petr
Source document: Bohemica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1, pp. 31-71
Extent
31-71
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Václav Hladík (1868–1913) was Czech novelist, journalist and translator. He was a prolific and quite popular write during his life but later he has been forgotten. In his literary work, Hladík was influenced by French realism and naturalism. Honore de Balsac, Guy de Maupassant or Anatole France were among his favourite writers. His short stories and novels attempted to portray lives of contemporary upper classes in salons, theatres or promenades, but also to show work of clerks, journalists, artists. Nowadays, Hladík is largely connected with convenience literature. Contemporary literary scholars Dagmar Mocná, Eva Štědroňová or Jiří Poláček perceive Hladík's work as popular erotic prose (sometimes with secession symptom), Hladík is evaluated as a inovator in this genre and equally as the most important representative of this genre. The aim of this article is to present Hladík's work in a broader context. On the basis of interpretation from various literary historical texts we will try to describe the position of Hladík's works from the poetics of fin de siècle to nowadays and to show the difficulties when trying to evaluate this writer.
References
[1] BAČKOVSKÝ, František, 1898. Přehled dějin písemnictví českého z let 1848–1898 (Praha: Dr. Frant. Bačkovský)

[2] BAČKOVSKÝ, František, 1899. Přehled písemnictví českého doby nejnovější (Praha: Tiskem a nákladem Dra. Ed. Grégra)

[3] BALAJKA, Bohuš et al., 1970. Přehledné dějiny literatury 1 (Praha: Státní pedagogické nakladatelství)

[4] BALAJKA, Bohuš et al., 1992. Přehledné dějiny literatury I (Praha: Státní pedagogické nakladatelství)

[5] BALAJKA, Bohuš et al., 1995. Přehledné dějiny literatury II (Praha: FORTUNA)

[6] ČADEK, J., 1905. "Nový český román a generace let devadesátých", Nová česká revue 2, č. 6, s. 413–420

[7] DLOUHÁN, František, 1933. "Prostředí a spisovatel", Zvon XXXIV, č. 11, s. 145–146

[8] DLOUHÁN, František, 1937. "Novinový román – problém dneška", Zvon XXXVII, č. 30–32, s. 412–415, 424–427, 439–440

[9] DOBIÁŠ, Dalibor, 2001. "Čtvery Dějiny Arna a Jana V. Nováků", Česká literatura 49, č. 1, s. 45–63

[10] ENTLICHER, Jindřich, 1927. Rukověť dějin literatury české v přehledech (Praha: B. Kočí)

[11] FORST, Vladimír et al., 1993. Lexikon české literatury 2, H–L (Praha: Academia)

[12] HECZKOVÁ, Libuše, 2009. Píšící Minervy: vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky (Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)

[13] HOUŠKA, Vítězslav, 2008. Facky, hroty, polemiky (Praha: ARSCI)

[14] – in, 1894. "Pražská literatura", Lidové noviny 2, č. 180, s. 1–2

[15] JANÁČKOVÁ, Jaroslava, 2012. Návraty. K české literatuře od K. J. Erbena po Ladislava Fukse (Praha: Akropolis)

[16] JELÍNEK, Hanuš, 1912. La littérature tchèque contemporaine (Paris: Mercure de France)

[17] JELÍNEK, Hanuš, 1933. Histoire de la littérature tchèque: de 1850 à 1890 (Paris: Éditions du Sagittaire)

[18] JELÍNEK, Hanuš, 1935. Histoire de la littérature tchèque: de 1890 à nos jours (Paris: Éditions du Sagittaire)

[19] JUDA, Karel, 1924. "Špatný pták...", Zvon 24, 17. 1., č. 18, s. 251

[20] KARÁSEK, Jiří, 1892. "Václav Hladík, Z lepší společnosti", Niva III, č. 23, s. 350–351

[21] KARÁSEK, Jiří, 1902. (pod kritikou uveden jako Jiří ze Lvovic) "Václav Hladík: Trest", Moderní revue XIII, s. 347–349

[22] KARÁSEK, Jiří, 1902. (pod kritikou uveden jako Jiří ze Lvovic) [volná tribuna], Moderní revue XIII, s. 400

[23] KARÁSEK, Jiří, 1909. (pod kritikou uveden jako Jiří Karásek ze Lvovic) [recenze Hladíkovy knihy O současné Francii], Moderní revue XXI, s. 257–259

[24] KHOL, František, 1908/1909. "Václav Hladík", Moravskoslezská revue 5, s. 21–24, 65–67

[25] KHOL, František, 1909. "Václav Hladík. O současné Francii", Časopis Musea Království Českého LXXXIII, sv. 3, s. 381–382

[26] KREJČÍ, František, Václav, 1894/1895. "O pražském románě", Naše doba 2, č. 9–10, s. 849–853, 943–948

[27] KREJČÍ, František, Václav, 1902. "Nové české romány" [recenze Hladíkova románu Trest], Rozhledy XII, č. 20, s. 566–567

[28] KREJČÍ, František, Václav, 1902. [polemika] Rozhledy XII, č. 24, s. 675

[29] KREJČÍ, Karel, 1959. Anna Maria Tilschová (Praha: Československý spisovatel)

[30] KREJČÍ, Karel, 1975. Česká literatura a kulturní proudy evropské (Praha: Československý spisovatel)

[31] MARTEN, Miloš, 1901. "K otázce českého románu", Srdce I, č. 2–4, s. 37–39, 83−85, 107−110

[32] MARTEN, Miloš, 1903. "Kriterion života", Moderní revue XIV, s. 3–13

[33] MEJSNAR, František, 1909. Přehled dějin literatury české od počátku až po naše časy, (Hradec Králové: Bohdan Melichar)

[34] MENŠÍK, Jan, 1913. Rukověť dějin české literatury. Díl čtvrtý: Doba nejnovější a úvod do poetiky. Vyšším třídám škol středních (Praha: Bursík & Kohout)

[35] MERHAUT, Luboš, 1994. Cesty stylizace (Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky)

[36] MĚŠŤAN, Antonín, 2001. "Dějiny dějin české literatury", in Česká literatura na konci tisíciletí, ed. Daniel Vojtěch (Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR), s. 349–358

[37] MOCNÁ, Dagmar, 1992. "V svárech dobových kontextů (Panenství Marie Majerové)", Česká literatura 40, č. 4, 377–381

[38] MOCNÁ, Dagmar, 1996. Červená knihovna (Praha: Paseka)

[39] MOCNÁ, Dagmar, 1999. "Pokleslý secesní eros", in Sex a tabu v české kultuře 19. století, ed. Václav Petrbok (Praha: Academia), s. 227–237

[40] MOCNÁ, Dagmar et al., 2004. Encyklopedie literárních žánrů (Praha – Litomyšl: Paseka)

[41] MOLDANOVÁ, Dobrava, 1993. Studie o české próze na přelomu století (Ústí n. Labem: Pedagogická fakulta UJEP)

[42] MOLDANOVÁ, Dobrava, 1996. Česká literatura v období modernismu (1890-1918) (Ústí n. Labem: Pedagogická fakulta UJEP)

[43] MOLDANOVÁ, Dobrava, 2009. Česká literatura 1890–1948 (Ústí n. Labem: Pedagogická fakulta UJEP)

[44] MOLDANOVÁ, Dobrava, 2011. Na písčitých půdách. České spisovatelky na přelomu 19. a 20. století (Praha: Agentura Pankrác)

[45] MUKAŘOVSKÝ, Jan et al., 1961. Dějiny české literatury III (Praha: Nakladatelství Československé Akademie věd)

[46] MUKAŘOVSKÝ, Jan et al., 1995. Dějiny české literatury IV (Praha: Victoria Publishing, a. s.)

[47] 1897. OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ. DÍL XI (Praha: J. Otto)

[48] 1927. MASARYKŮV SLOVNÍK NAUČNÝ. LIDOVÁ ENCYKLOPEDIE VŠEOBECNÝCH VĚDOMOSTÍ. DÍL III (Praha: Československý kompas)

[49] 1938. KOMENSKÉHO SLOVNÍK NAUČNÝ. SVAZEK V (Praha: Nakladatelství a vydavatelství Komenského slovníku naučného)

[50] NEUMANN, Stanislav Kostka, 1902. "Z české literární hniloby", Nový kult V, č. 3, s. 17–18

[51] NOVÁK, Arne, 1907. Die čechische Literatur der Gegenwart, in JAKUBEC, Jan – NOVÁK, Arne Geschichte der čechischen Litteratur (Leipzig: Amelang), s. 257–356

[52] NOVÁK, Arne, 1913. Die čechische Literatur der Gegenwart, in JAKUBEC, Jan – NOVÁK, Arne Geschichte der čechischen Litteratur (Leipzig: Amelang), s. 279–445

[53] NOVÁK, Arne, 1920. České písemnictví s ptačí perspektivy (Praha: Ot. Štorch-Marien)

[54] NOVÁK, Arne, 1927. "Prag in der tschechischen Literatur", Prager Presse 7, 15. 5., č. 133, s. 16–21

[55] NOVÁK, Arne, 1930/1931. "Zápas o pražský román", Almanach kmene, s. 107–116

[56] NOVÁK, Arne, 1931–1932. Die tschechische Literatur (Postdam: Athenaion)

[57] NOVÁK, Arne, 1931–1932. "O české próze výpravné", in Výbor z krásné prózy československé: Česká próza. 1; eds. Karel Sezima et al. (Praha: Sfinx), s. 5–95

[58] NOVÁK, Arne, 1933. "Dějiny české literatury", in Československá vlastivěda. D. 7, Písemnictví; eds. Albert Pražák et Miloslav Novotný (Praha: Sfinx), s. 7–209

[59] NOVÁK, Arne, 1946. Dějiny českého písemnictví (Praha: Sfinx)

[60] NOVÁK, Arne – NOVÁK, Jan V., 1910. Stručné dějiny literatury české, (Olomouc: Promberger) 1910.

[61] NOVÁK, Arne – NOVÁK, Jan V., 1913. Přehledné dějiny literatury české, vyd. 2. přeprac. a rozš. (Olomouc: Promberger)

[62] NOVÁK, Arne – NOVÁK, Jan V., 1922. Přehledné dějiny literatury české, vyd. 3. přeprac. a rozš. (Olomouc: Promberger)

[63] NOVÁK, Arne – NOVÁK, Jan V., 1936–1939. Přehledné dějiny literatury české, vyd. 4. přeprac. a rozš. (Olomouc: Promberger)

[64] OTOMAR, Václav, 1902. "Václav Hladík: Trest", Srdce I, č. 5, s. 153–154

[65] OTOMAR, Václav, 1902. "Zasláno", Srdce I, č. 6, s. 192

[66] OTOMAR, Václav, 1906. "Václav Hladík: Valentinovy ženy", Ženská revue I, s. 385

[67] PACHMAYER, Josef, 1902. "Trest. Román. Napsal Václav Hladík", Národní listy 42, č. 30, s. 3

[68] PALLAS, Gustav, 1913. "Václav Hladík. O jeho literárním významu", Venkov VIII, 1. 5., č. 102, s. 1–2

[69] PAPOUŠEK, Vladimír et al., 2010. Dějiny české moderny (Praha: Academia)

[70] PÍŠA, Antonín, Matěj, 1928. Otakar Theer I (Praha: Čin)

[71] POLÁČEK, Jiří, 2000. Průhledy do české literatury 20. století (Brno: CERM)

[72] POLÁK, Josef, 1990. Česká literatura 19. století (Praha: SPN)

[73] PROCHÁZKA, Arnošt, 1895. "Václav Hladík: Třetí láska", Literární listy XVI, č. 13, s. 218–219

[74] PYTLÍK, Radko, 1989. Vilém Mrštík (Praha: Melantrich)

[75] PYNSENT, Robert, B., 2008. "Nacionalistický naturalismus: Brno Josefa Merhauta", in idem: Ďáblové, ženy a národ: výbor z úvah o české literatuře, přel. Jan Pospíšil (Praha: Karolinum), s. 295–312

[76] SEZIMA, Karel, 1940. "Praha a obyvatelé její – v zrcadle moderní české prózy", in Srdce vlasti. Praha očima básníků a umělců, ed. Jan Grmela (Praha: Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a. s.), s. 38–136

[77] SKÁCELÍK, František, 1902. "Václav Hladík: Trest", Česká revue 6, č. 5, s. 446

[78] STANĚK, Josef, 1923a. Dějiny literatury české pro školy střední i soukromé studium (Brno: "Dědictví Havlíčkova")

[79] STANĚK, Josef, 1923b. Rukověť dějin literatury české. Pro obecní knihovníky (Praha: Státní nakladatelství)

[80] STANĚK, Václav, 1905. Stručné dějiny literatury české (Olomouc: R. Promberger)

[81] ŠALDA, František, Xaver, 1920. Moderní literatura česká (Praha: Otakar Štorch Marien)

[82] ŠALDA, František, Xaver, 1927. "Kolem almanachu 'Vpád barbarů'", Literární svět 1, č. 5–8, s. 5–6, 6–7, 3–4

[83] ŠLEJHAR, Josef, Karel, 1907. Dějiny literatury české pro potřebu obchodního školství (Praha: E. Weinfurter)

[84] ŠLEJHAR, Josef, Karel, 1917. Dějiny literatury české pro potřebu obchodního školství, vyd. 4.; upravili Petr Zenkl a Gustav Pallas (Praha: Česká grafická akc. společnost "Unie")

[85] ŠOLC, Lev, 1895. "V. Hladík: Třetí láska", Hlídka literární XII, č. 5, s. 186–187.

[86] ŠTĚDROŇOVÁ, Eva, 2007. Polemiky, programy, poetiky: studie o české literatuře na počátku 20. století (Liberec: Technická univerzita v Liberci. Katedra českého jazyka a literatury)

[87] THEER, Otakar, 1902. "Václav Hladík: Trest", Srdce I, č. 5, s. 153

[88] THEER, Otakar, 1902. "Zasláno", Srdce I, č. 6, s. 192

[89] THEER, Otakar, 1904. "Václav Hladík", Časopis Musea Království českého LXXVIII, s. 445–461

[90] TOMÁŠEK, Martin, 2006. Labyrintem díla K. M. Čapka-Choda (Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta)

[91] VÁCLAVEK, Bedřich, 1947. Česká literatura XX. století (Praha: Svoboda)

[92] VANĚK, Vaclav et al., 2000. Slovník českých spisovatelů (Praha: Libri)

[93] VÁŠA, Pavel – GREGOR, Alois, 1927. Katechismus dějin české literatury (Brno: A. Píša)

[94] VLČEK, Tomáš, 1986. Praha 1900 (Praha: Panorama)

[95] VODÁK, Jindřich, 1913. "Václav Hladík zemřel", Čas 27, 30. 4., č. 117, s. 2–4

[96] VOISINE-JECHOVÁ, Hana, 2005. Dějiny české literatury, přel. Aleš Haman (Jinočany: H & H)

[97] VOJTĚCH, Daniel, 2008. Vášeň a ideál. Na křižovatkách moderny (Praha: Academia)