Klement Bochořák dětem

Title: Klement Bochořák dětem
Variant title:
  • Klement Bochořák for children
Author: Hladká, Kamila
Source document: Bohemica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1, pp. 89-102
Extent
89-102
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Between 1947 and 1961 Klement Bochořák wrote and published seven works intended primarily for child readers; these works characterize his writing in this period. This article offers an interpretation of Klement Bochořák's writing for children and young adults and explores his motivation for moving from poetry to literature for children and young adults. In addition, the study aims to place this period in the larger context of Bochořák's work as a whole and to demonstrate that the author's development was natural and harmonious rather than given by a need to comply with the demands of the regime.
References
[1] BOCHOŘÁK, Klement, 1947. Barevná sklíčka (Brno: Družstvo Moravského kola spisovatelů)

[2] BOCHOŘÁK, Klement, 1949. Hračky (Brno: Rovnost)

[3] BOCHOŘÁK, Klement, 1950. U krále Vendelína (Praha: Vyšehrad)

[4] BOCHOŘÁK, Klement, 1956. Kouzelné hračky (Praha: Státní nakladatelství dětské knihy)

[5] BOCHOŘÁK, Klement, 1958. Příběhy a vzpomínky po večerech sebrané (Havlíčkův Brod: Krajské nakladatelství v Havlíčkově Brodě)

[6] BOCHOŘÁK, Klement, 1961. Povídání o plamínku (Brno: Jihomoravská krajská ústřední zdravotnická osvěta)

[7] BOCHOŘÁK, Klement, 1993. Betlem. Vydání druhé (Třebíč: Arca JiMfa)

[8] BOCHOŘÁK, Klement, 1999. O Modrovousovi. Vydání druhé (Svitavy: Trinitas)

[9] BOCHOŘÁK, Klement, 2004. Ohnivá noc. Tajemné příběhy a pověsti z Moravy (Třebíč: Blok)

[10] ALAIN-FOURNIER, Henri, 1974. Kouzelné dobrodružství. Veliký Meaulnes (Praha: Mladá fronta)

[11] ČEŇKOVÁ, Jana a kol., 2006. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury (Praha: Portál)

[12] CHALOUPKA, Otakar – NEZKUSIL, Vladimír, 1973. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury I. (Praha: Albatros)

[13] CHALOUPKA, Otakar – NEZKUSIL, Vladimír, 1976. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury II. (Praha: Albatros)

[14] CHALOUPKA, Otakar – NEZKUSIL, Vladimír, 1979. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury III. (Praha: Albatros)

[15] NEZKUSIL, Vladimír, 1983. Studie z poetiky literatury pro děti a mládež (Praha: Albatros)

[16] NOVÁKOVÁ, Luisa, 2004. "Básník pro velké děti. Dětství v díle Klementa Bochořáka v padesátých a šedesátých letech", in Literatura určená k likvidaci II. (Praha: Obec spisovatelů), s.71–76