2

Title: Musicologica Brunensia
Year: 2013
Volume: 48
Issue: 2
Publication year
2014
ISSN
1212-0391 (print)
2336-436X (online)
Department FF MU
Topic
Title Document
Litoměřice jako hudební centrum severních Čech kolem roku 1900 : česko-německé "stýkání a potýkání" | [3]–22
Bajgarová, Jitka
PDF
Title Document
Systema v De institutione musica – propojení aritmetiky, geometrie a hudby | [23]–32
Celhoffer, Martin
PDF
Title Document
Hlas a gesto v operách Harryho Partcha a Johna Zorna | [33]–38
Cseres, Jozef
PDF
Title Document
Maxův cyklus Obrazových fantazií k hudebním skladbám | [39]–58
Filip, Aleš
PDF
Title Document
Hudební aktivity Ukrajinců v meziválečném Brně | [59]–72
Kalina, Petr; Šalplachtová, Zuzana
PDF
Title Document
Co může slyšet naše ucho? | [73]–86
Kopecký, Jiří
PDF
Title Document
Obraz publika městského divadla v Olomouci | [87]–98
Křupková, Lenka
PDF
Title Document
Hynek Bím – Sbírka duchovních písní z Vnorov | [99]–115
Smékalová, Kateřina
PDF
Title Document
Mikrotonální Hába: pět poznámek k Hábovu kompozičnímu stylu | [117]–129
Spurný, Lubomír
PDF
Title Document
Skladatel Jan Vičar a analýza jeho folklorního triptychu pro smíšený sbor na české, moravské a slezské lidové texty Široko daleko | [131]–142
Steinmetz, Karel
PDF
Title Document
K vývoji české chrámové hudby ve 20. století | [143]–153
Vičarová, Eva
PDF
Title Document
Osud, dílo v mnohém zlomové | [155]–190
Zahrádka, Jiří
PDF
Title Document
Bohuslav Martinů's notes on Janáček's introduction to the "Moravian Folksongs Newly Collected" (Národní písně moravské v nově nasbírané) | [191]–199
Zouhar, Vít
PDF